Townhouse

[Townhouse] [threecolumns]

Single House

[Single House] [threecolumns]

Lancaster New City SouthLink Water Works online billing inquiry

May Online Billing Inquiry na ang Southlink Water Works!
Maaaring malaman ng customers ng Southlink Water Works ang status ng kanilang Southlink account sa pamamagitan ng SMS o text message.
Bumisita o click ang link na ito www.southlinkwater.ph
at punan ang mga hinihinging impormasyon, i-verify ang account at i-click ang submit button!
Kapag natanggap ang verification code ay maari ng pumunta sa site na magbibigay ng bill details ng pinakahuling bill period. Matatanggap din ang bill details sa pamamagitan ng text message.
Isang importanteng tip, LNCitizens, ang inyong account number ay makikita sa billing statement. Siguraduhin na isama ang hyphen "-" sa account number sa hinihinging impormasyon!
Isang paalala rin, ang mga bayad na nagawa matapos ang nakasaad na billing date ay HINDI pa naka-reflect sa billing na ito.

Southlink Water Works, Inc. Customer Service Hotline -  (046) 434 7599 / 0915-146-8710 / 0916-450-2140
Email Add. southlinkwaterworks@ahnexgroup.com
Maraming salamat po!
Stay safe and stay at home, LNCitizens!
Lancaster New City Cavite Philippines

https://www.lancasternewcityph.com/